Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62328-2:2006

Мултимедийни домашни сървърни системи. Равнозначна структурна адаптация обем/файл за приемници за разпръскване. Част 2: Основна структура за запис (IEC 62328-2:2005)

Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file structure adaptation for broadcasting receivers - Part 2: General recording structure
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

33.160.60     35.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Defines the volume and file structure required for interchanging multimedia data of a home server/broadcasting receiver, which consists of an AV stream with multiple associated objects.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62328-2:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62328-2:2005

Въвежда IEC 62328-2:2005 ED1