Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62328-1:2006

Мултимедийни домашни сървърни системи. Равнозначна структурна адаптация обем/файл за приемници за разпръскване. Част 1: Общо описание и архитектурата

Multimedia home server systems - Interchangeable volume/file structure adaptation for broadcasting receivers - Part 1: General description and architecture
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-47

Европейски стандарт

33.160.60     35.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Defines the volume and file structure required for interchanging multimedia data of a home server/broadcasting receiver, which consists of an AV stream with multiple associated objects.specifies references, definitions, abbreviations, notation and bibliography that apply to this and the other three parts. It also specifies requirements, design considerations and content architecture.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62328-1:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN 62328-1:2005

Въвежда IEC 62328-1:2005 ED1