Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 62052-21:2006

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Общи изисквания, изпитвания и условия за изпитване. Част 21: Съоръжения за управление на тарифите и товара (IEC 62052-21:2004)

Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 21: Tariff and load control equipment
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

91.140.50  

английски  

A1:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies general requirements for the type test of newly manufactured indoor tariff and load control equipment, like electronic ripple control receivers and time switches that are used to control electrical loads, multi-tariff registers and maximum demand indicator devices.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/108/EC

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран
2014/30/EU

Електромагнитна съвместимост

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 61038:2002/A1:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 61038:2002/A2:2002

ОТМЕНЕН
БДС EN 61037:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 61037:2001/A2:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 61037:2001/A1:2001

ОТМЕНЕН
БДС EN 61038:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-21:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 62052-21:2004/A1:2017

Свързан проект

Въвежда EN 62052-21:2004

Въвежда IEC 62052-21:2004 ED1