Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 12567-2:2006

Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 2: Покривни прозорци и други релефни прозорци (ISO 12567-2:2005)

Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot box method - Part 2: Roof windows and other projecting windows (ISO 12567-2:2005)
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.50     91.120.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 12567-2:2005 специфицира метод за измерване на коефициента на топлопреминаване на покривни прозорци и издаващи се прозорци. Той не включва: ръбови ефекти, възникващи извън периметъра на пробното тяло, пренос на енергия вследствие слънчева радиация върху пробното тяло, или изтичане на въздух през пробното тяло.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 12567-2:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 12567-2:2005

Въвежда ISO 12567-2:2005