Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14884:2006

Качество на въздуха. Стационарни източници на емисии. Определяне на общ живак: автоматизирани системи за измерване

Air quality - Stationary source emissions - Determination of total mercury: automated measuring systems
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     13.05.2010 г.

90.00    13.05.2015 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя специфични изисквания за автоматизирани измервателни системи (AMS) за мониторинг на общото количество живак. Той произтича от EN 14181, който е общ документ за осигуряване на качеството на AMS. Той е приложим само във връзка с EN 14181. Този европейски стандарт определя специфични изисквания за нивата на осигуряване на качеството и годишно изпитване за наблюдение, както е посочено в EN 14181, за живачна AMS за определяне на живак, използвана за да докаже, че емисиите на живак от източник, са в съответствие с ограниченията за емисиите под 0,5 mg/m3) (стандартни условия) газовете потоци от тръбопроводи. Този европейски стандарт се прилага при директна корелация със стандартния сравнителен метод (SRM), описан в EN 13211. Този европейски стандарт е разработен предимно за емисиите от изгаряне на отпадъци. От техническа гледна точка, той може да се прилага и към други процеси, за които се изисква измерване на нормите за допустими емисии с дефинирана неопределеност.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

94/67/EC

Incineration of hazardous waste

2000/76/EC

Изгаряне на отпадъците

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14884:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.05.2010 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14884:2022

Свързан проект

Въвежда EN 14884:2005