Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14962:2006

Качество на водата. Указания за обхвата и подбора на методите за изследване на риба

Water quality - Guidance on the scope and selection of fish sampling methods
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     12.07.2022 г.

90.00    12.07.2027 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.70  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This document defines methods for sampling fish and procedures for selection of methods in order to evaluate fish populations in rivers, lakes and transitional waters. A selected literature with references in support of this document is given in the bibliography. This document refers to the standards "Water quality - Sampling of fish with electricity" (EN 14011) and "Water quality - Sampling of fish with multi-mesh gillnets" (EN 14757).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14962:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.07.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14962:2006