Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12274-8:2006

Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 8: Визуална оценка на дефектите

Slurry surfacing - Test methods - Part 8: Visual assessment of defects
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     10.10.2014 г.

90.00    10.10.2019 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира качествени и количествени методи за изпитване за оценяване на дефектите на слъри покрития. Този европейски стандарт е приложим за всички слъри покрития (пътища, самолетни писти и други площи). Протоколите за визуално оценяване по двата метода имат идентични записи, затова и двата могат да се използват за проверка на спецификацията за визуално оценяване на дефектите по EN 12273-1. Дефектите, произтичащи от основата (съществуващ път), не трябва да се отчитат. Забележка 1: Качествените и количествените изпитвания могат да се прилагат отделно, или последователно. Това може да зависи от различните видове площадки (например пътища с лек трафик може да не изискват количествено оценяване). Забележка 2: Изпитването може да се използва за оценяване на дълготрайността на слъри поклития.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12274-8:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
10.10.2014 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12274-8:2005