Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13391:2006

Механични изпитвания на системи за предварително напрягане без сцепление с бетона

Mechanical tests for post-tensioning systems
10.08.2006 г.

Главна информация

90.20     15.01.2023 г.

90.60    21.05.2023 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.080.40  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя процедури за изпитване на анкерни устройства и съединения за системи за напрягане без сцепление с бетона. Този стандарт се използва заедно със съответните европейски стандарти EN 1992-1-1 и EN 1992-2 и други стандарти, свързани с предварително напрегнати бетонни конструкции. Резултатите от изпитването трябва да се използват за придобиване на техническо одобрение за специфицирана система за напрягане без сцепление с бетона. За напрягащи елементи, несвързани с конструкцията, са необходими допълнителни изпитвания и изисквания и те не в настоящия обхват на този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13391:2006
90.20 Начало на периодичен преглед
15.01.2023 г.

Свързан проект

Въвежда EN 13391:2004

Преглед

Мнение по проекти и стандарти на национално, европейско и международно ниво може да дадете на етапи 40.20 Обществено допитване, 90.20 Периодичен преглед и 95.20 Предложение за отмяна на чисто национални стандарти.

Членовете на техническия комитет със статут на активно участие имат задължението да гласуват и по проекти на етап 30.20 Гласуване в ТК и 50.20 Официално гласуване.

Мнение по документа можете да дадете, като кликнете върху бутона "Вход“, за да влезте в профила си. Ако нямате профил е необходимо да кликнете върху бутона "Вход“, да се регистрирате, като създадете свой профил, и се върнете в настоящия проект/стандарт.

Вход