Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 933-5:2000/A1:2006

Изпитвания за определяне на геометрични характеристики на скални материали. Част 5: Определяне на процентното съдържание на зърна с натрошени и раздробени повърхности в едри скални материали

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregate particles
10.08.2006 г.
21.04.2020 г.
95.99 Отменен стандарт   15.12.2022 г.

Главна информация

95.99     15.12.2022 г.

BDS

ТК-5

Европейски стандарт

91.100.15  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

1 Modification in clause 1 Scope
Amend the existing "NOTE" to read "NOTE 1" and add the following "NOTE 2":
"NOTE 2 For coarse aggregate between 4 mm and 20 mm the percentage of crushed or broken surfaces is linked to the flow coefficient and can therefore be used in association with the test method specified in EN 933-6."

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 933-5:2000/A1:2006
95.99 Отменен стандарт
15.12.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 933-5:2022

Свързан проект

Въвежда EN 933-5:1998/A1:2004