Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12385-5:2003/AC:2006

Стоманени телени въжета. Безопасност. Част 5: Въжета от усукани снопчета (дилки) за асансьори

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts
10.08.2006 г.
12.07.2017 г.
95.99 Отменен стандарт   15.06.2021 г.

Главна информация

95.99     15.06.2021 г.

BDS

ТК-31

Европейски стандарт

77.140.65  

Изтегли

БДС EN 12385-5:2003/AC:2006 :: EN

Изтегли безплатно

БДС EN 12385-5:2003/AC:2006 :: BG

Изтегли безплатно

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

95/16/EC

Асансьори

Хармонизиран
2014/33/EU

Асансьори и предпазни устройства за асансьори

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12385-5:2003/AC:2006
95.99 Отменен стандарт
15.06.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12385-5:2021

Свързан проект

Въвежда EN 12385-5:2002/AC:2005