Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12274-7:2006

Покрития тип слъри. Методи за изпитване. Част 7: Изпитване на износване при триене

Slurry surfacing - Test methods - Part 7: Shaking abrasion test
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     14.02.2022 г.

90.00    14.02.2027 г.

BDS

ТК-68

Европейски стандарт

93.080.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя метод за изпитване за определяне на пригодността на скални материали и катионни емулсии за слъри покрития и, където е подходящо, ефекта на отделните химични добавки. Този документ се отнася за повърхности. ЗАБЕЛЕЖКА 1: При процедурата се използва стандартна смес, но методът може да се използва и за оценка на ефекта от вариациите на фракциите и съдържанието на свързващо вещество, но това използване не е част от стандарта. ЗАБЕЛЕЖКА 2: Химичните добавки, влияещи върху поведението при скъсване, могат също да бъдат изпитвани при стандартизирани условия. Изпитването може да се използва и за изследване на ефекта на определен вид битум или емулгатор.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12274-7:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.02.2022 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12274-7:2005