Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12261:2003/A1:2006

Разходомери за газ. Турбинни разходомери за газ

Gas meters - Turbine gas meters
10.08.2006 г.
95.99 Отменен стандарт   14.06.2018 г.

Главна информация

95.99     14.06.2018 г.

BDS

ТК-60

Европейски стандарт

17.120.10  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

To harmonize the standard under the MID, 2004/22/EC. The Target dates have been shortened in order to meet the enforcement date of the MID.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2004/22/EC

Средства за измерване

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12261:2003

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12261:2003/A1:2006
95.99 Отменен стандарт
14.06.2018 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12261:2018

Свързан проект

Въвежда EN 12261:2002/A1:2006