Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1994-2:2006

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове

Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
10.08.2006 г.
17.02.2012 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40     93.040     91.080.13  

английски   български  

NA:2012; AC:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Част 2 на Еврокод 4 дава правила за проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни мостове или елементи на мостове, допълващи основните правила в EN 1994-1-1. Висящите мостове не са напълно обхванати от тази част. В част 2 са включени следните раздели: Раздел 1: Общи положения; Раздел 2: Основи на проектирането; Раздел 3: Материали; Раздел 4: Дълготрайност; Раздел 5: Конструктивен анализ; Раздел 6: Крайно гранично състояние; Раздел 7: Експлоатационно гранично състояние; Раздел 8: Пътни плочи с готови стоманобетонни греди; Раздел 9: Комбинирани плочи в мостове. Препоръки за съединители на срязване са дадени само за заварени шпилки. Забележка: Указания за други видове съединители на срязване може да бъдат дадени в националното приложение.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1994-2:2005

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-2:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-2:2005/AC:2017

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-2 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1994-2:2005