Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10300:2006

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Горещонанесени битумни материали за външно покритие

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Bituminous hot applied materials for external coating
10.08.2006 г.

Главна информация

90.93     3.12.2020 г.

90.00    2.12.2025 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60     75.180.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за прилагане на фабрично горещо положена външна облицовка на битумна основа, за защита от корозия на стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи.
Тази спецификация обхваща използване на емайл на битумна основа, когато проектната температура на тръбата е в следните граници:
- оксидирани битуми - 15 °C до + 75 °C;
- модифицирани битуми - 30 °C to + 90 °C.
Облицовките, описани в този европейски стандарт, могат да се прилагат за надлъжно или спираловидно заварени тръби, или за безшевни тръби и фитинги, използвани за изграждане на тръбопроводи за пренос на течности или газове.
ЗАБЕЛЕЖКА Тръби, облицовани с емайл на битумна основа, могат допълнително да бъдат защитени чрез катодна защита.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10300:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.12.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10300:2005