Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12259-3:2003/A2:2006

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies
10.08.2006 г.

Главна информация

60.60     10.08.2006 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20     13.320  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част на EN 12259 определя изискванията към конструкцията и характеристиките на сухи контролно-сигнални устройства, ускорители и смукатели, използвани автоматични инсталации от спринклерен тип, съответстващи на приложения A и B на prEN 12845 Automatic sprinkler systems: Design and Installation [Стационарни пожарогасителни инсталации спринклерен тип. Проектиране и монтаж].

Спомагателни елементи и приспособления към сухите контролно-сигнални устройства, ускорителите и смукателите не са обхванати от този стандарт.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-3:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12259-3:2003/A2:2006
60.60 Публикуван стандарт
10.08.2006 г.

Свързан проект

Въвежда EN 12259-3:2000/A2:2005