Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 12094-8:2006

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 8: Requirements and test methods for connectors
10.08.2006 г.
25.07.2008 г.

Главна информация

90.93     18.04.2011 г.

90.00    18.04.2016 г.

BDS

ТК-1

Европейски стандарт

13.220.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания и методи за изпитване за гъвкави и твърди съединители, използвани в пожарогасителни инсталации с CO2, инертен газ или газ, съдържащ халогенирани въглеводороди.
Този европейски стандарт е приложим за съединители, използвани:
- между вентила на резервоара и тръбопровода (съединители тип 1 и тип 5);
- в пневматични тръбопроводи (съединител тип 3).
- в разпределителни тръбопроводи на пожарогасителни инсталации след колектора/селекторния вентил (съединители тип 2 или тип 4).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 12094-8:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 12094-8:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
18.04.2011 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 12094-8:2023

Свързан проект

Въвежда EN 12094-8:2006