Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 10289:2006

Методи за изпитване на корозия на метални и други неорганични покрития върху метални подложки. Оценка на образци и продукти, подложени на корозионни изпитвания (ISO 10289:1999)

Methods for corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates - Rating of test specimens and manufactured articles subjected to corrosion tests (ISO 10289:1999)
2.03.2006 г.

Главна информация

90.93     12.09.2005 г.

90.00    12.09.2010 г.

BDS

ТК-42

Европейски стандарт

25.220.20     25.220.40  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 4540:1996

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 1462:1996

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 8403:1997

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 10289:2006
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
12.09.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 10289:2001

Въвежда ISO 10289:1999