Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10298:2005

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешна облицовка с циментова замазка

Steel tubes and fittings for on shore and offshore pipelines - Internal lining with cement mortar
30.01.2006 г.

Главна информация

90.60     2.12.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.10     23.040.40     25.220.99  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изисквания за облицовки с циментов разтвор за защита на вътрешната повърхност на стоманени тръби и компоненти на тръбопроводи. Той специфицира също изисквания за тяхното приложение. Той е приложим за облицовка на надлъжно или спираловидно заварени тръби, безшевни тръби и компоненти от нелегирана стомана, използвани за пренос на флуиди. Този европейски стандарт не обхваща облицовки, нанесени на място или за рехабилитация.
Този тип облицовки се използва по-специално при пренос и разпределение, под налягане или гравитачно, на вода, предназначена за човешко потребление и индустриално използване, както и в пожарогасителни и канализационни системи. Температурата на пренасяната вода трябва да не превишава 50 °C. По-висока работна температура може да се използва при съгласие на страните.
Съставните материали на облицовката с циментов разтвор, когато се използва при условията, за които е проектирана, при постоянен или временен контакт с вода за човешка консумация, не би трябвало да променят качеството на водата дотолкова, че да не съответстват с изискванията на европейското законодателство. За тази цел, следва да се прави позоваване на съответните национални стандарт, въвеждащи EN стандартите, когато са налични, които се занимават с влиянието на материалите върху качеството на водата.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10298:2005
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10298:2005