Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 9046:2005

Сградостроителство. Продукти за уплътняване на фуги. Определяне на свойствата адхезия/кохезия на китове при постоянна температура (ISO 9046:2002)

Building construction - Jointing products - Determination of adhesion/cohesion properties of sealants at constant temperature (ISO 9046:2002)
29.12.2005 г.
95.99 Отменен стандарт   16.09.2021 г.

Главна информация

95.99     16.09.2021 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този международен стандарт определя метод за определянето на свойствата на адхезия/кохезия на уплътнения с предимно пластично поведение, които се използват във фуги на строителни конструкции.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 29046:1998

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 9046:2005
95.99 Отменен стандарт
16.09.2021 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 9046:2021

Свързан проект

Въвежда EN ISO 9046:2004

Въвежда ISO 9046:2002