Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14437:2005

Определяне на устойчивостта на издуване на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди. Метод за изпитване на покривната система

Determination of the uplift resistance of installed clay or concrete tiles for roofing - Roof system test method
29.12.2005 г.

Главна информация

90.92     20.05.2019 г.

януари 2023

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.060.20     91.100.25     91.100.30  

английски  

Стандартът е в процес на превод и е на етап "Техническа редакция"

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира метод за изпитване с цел установяване на съпротивлението на повдигане на монтирани покривни глинени или бетонови керемиди, отговарящи на съответния продуктов стандарт, EN 490 или EN 1304, които са незакрепени или механично закрепени към носещата конструкция. ЗАБЕЛЕЖКА: Методът за изпитване е разработен за глинени или бетонови покривни керемиди, но може да се прилага и за други прекъснато положени малки елементи, като например: шисти; плочи от фиброцимент; камъни и съответно адаптиран за фотоволтаични и слънчеви топлинни панели. Методът за изпитване е приложим за механични скрепителни елементи като скоби, куки, винтове и пирони. Методът не е приложим за закрепени керемиди със стъпка на закрепване по-малка от всяка трета фиксирана керемида.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14437:2005
90.92 Решение за преработване на стандарт
20.05.2019 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 14437:2022

Свързан проект

Въвежда EN 14437:2004