Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1998-6:2005

Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
21.10.2005 г.
17.02.2012 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.120.25  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Допълващ частите на Еврокодовете, свързани с материали, занимаващи се с кули, мачти и комини. Правила за проектиране на сеизмично устойчиви стройни конструкции: кули, включително камбанарии и изпускателни кули, мачти, индустриални комини и кули на фарове, конструирани от стоманобетон или стомана.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1998-3:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1998-6:2005
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1998-4:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1998-6:2005