Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1997-1:2005

Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules
21.10.2005 г.
27.07.2007 г.

Главна информация

90.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     93.020  

английски   български  

+AC:2009; A1:2014; AC:2015;NA:2012; NA:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) EN 1997-1 е предвиден да бъде използван като обща основа за геотехническите аспекти при проектирането на сгради и строителни съоръжения. (2) В EN 1997-1 са разгледани следните теми: Раздел 1: Общи положения; Раздел 2: Основни положения за геотехническо проектиране; Раздел 3: Геотехнически данни; Раздел 4: Надзор на строителството, контрол и поддържане; Раздел 5: Насипи, отводняване, заздравяване и усилване на земната основа; Раздел 6: Плоскостни фундаменти; Раздел 7: Пилотни фундаменти; Раздел 8: Анкери; Раздел 9: Подпорни конструкции; Раздел 10: Хидравлична устойчивост; Раздел 11: Обща устойчивост; Раздел 12: Насипи. (3) EN 1997-1 е допълнен с приложения A до J, които осигуряват: - в приложение A: препоръчителни стойности на частните коефициенти на сигурност; различни стойности на частните коефициенти на сигурност в могат да бъдат определени националното приложение; - в приложения B до J: допълнителни информационни указания, като например международно приети методи за изчисление.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС ENV 1997-1:2000

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1997-1:2005
90.60 Край на периодичен преглед
17.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

Изменен от
БДС EN 1997-1:2004/A1:2014

Коригиран от
БДС EN 1997-1:2004/AC:2015

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1997-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1997-1:2004