Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1996-1-2:2005

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
21.10.2005 г.
21.08.2009 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.30  

английски   български  

AC:2010; AC:2016

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1)Р Тази част 1-2 на EN 1996 се отнася за проектиране на зидани конструкции за извънредната ситуация на въздействие от пожар и трябва да се използва заедно с EN 1996-1-1, EN 1996-2, EN 1996-3 и EN 1991-1-2. Тази част 1-2 дава само допълнения и идентифицира разликите спрямо проектирането за нормална температура. (2)Р Тази част 1-2 се отнася само за пасивните методи на огнезащита. Активните методи не се разглеждат. (3)Р Тази част 1-2 се прилага за зидани конструкции, за които се изисква да изпълняват определени функции по време на пожарно въздействие посредством: - избягване на преждевременно разрушаване на конструкцията (функция носимоспособност); - ограничаване на разпространението на пожара (пламък, горещи газове, интензивно нагряване) извън означени площи (преграждаща функция); (4)Р Тази част 1-2 дава принципи и правила за прилагане за проектиране на конструкции за предписани изисквания по отношение на гореспоменатите функции и нива на поведение. (5)Р Тази част 1-2 се прилага за конструкции или за части от конструкции, които са в обхвата на EN 1996-1-1, EN 1996-2 и EN 1996-3 и са проектирани в съответствие с него. (6)Р Тази част 1-2 не разглежда зидария от блокове от естествен камък съгласно EN 771-6. (7)Р Тази част 1-2 се отнася за следното: - неносещи вътрешни стени; - неносещи външни стени; - носещи вътрешни стени с преграждаща или без преграждаща функция; - носещи външни стени с преграждаща или без преграждаща функция.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1996-1-2:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-1-2:2005
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1996-1-2:2005/AC:2016

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1996-1-2:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1996-1-2:2005