Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1994-1-2:2005

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
21.10.2005 г.
28.03.2008 г.

Главна информация

60.60     21.10.2005 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.40     91.080.13  

английски   български  

NA:2012; A1:2014; AC:2015

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Допълващ част 1-1. Допълнителни и различни правила за проектиране на комбинирани конструкции, за които има изисквания да устоят на преждевременно разрушаване на конструкцията и да ограничат разпространението на пожар в извънредна ситуация на въздействие от пожар.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1994-1-2:2002

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1994-1-2:2002/AC1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-2:2005
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2005 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-2:2005/A1:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-2:2005/AC:2015

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-1-2 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1994-1-2:2005