Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1994-1-1:2005

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
21.10.2005 г.
28.03.2007 г.

Главна информация

60.60     21.10.2005 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.40     91.080.13  

английски   български  

AC:2009; NA:2012; БДС EN 1994-1-1:2004/AC:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

(1) Част 1-1 от Еврокод 4 дава основните положения за проектиране на комбинирани конструкции и специфични правила за сгради. (2) В част 1-1 са включени следните раздели: 1 Общи положения; 2 Основи на проектирането; 3 Материали; 4 Дълготрайност; 5 Конструктивен анализ; 6 Крайни гранични състояния; 7 Експлоатационни гранични състояния; 8 Комбинирани възли в рамки за сгради; 9 Комбинирани плочи с профилирана ламарина за сгради

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1994-1-1:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-1:2005
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2005 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1994-1-1:2004/AC:2017

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1994-1-1 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1994-1-1:2004