Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-10:2005

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост и характеристики по дебелината

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
21.10.2005 г.
30.10.2007 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

AC:2009,NA:2011; AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт съдържа правила за проектиране за специфични стоманени материали, които са устойчиви на крехко разрушаване и ламеларно разслояване. Крехкото разрушаване се характеризира като разрушаване на конструктивен елемент без значителна пластична деформация. Ламеларното разслояване се характеризира като разрушаване на микроструктурата на основният метал по равнината на разслояване в резултат на много големи напрежения напречно на дебелината.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-10:2005
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-10:2023

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-1:2002/A1:2002

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-1:2002/A2:2002

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-10:2005