Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-2:2005

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
21.10.2005 г.
28.06.2007 г.

Главна информация

90.60     10.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.13  

английски   български  

AC:2005; AC:2009

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Допълващ част 1-1. Допълнителни и различни правила за проектиране на стоманени конструкции, за които има изисквания да устоят на преждевременно разрушаване на конструкцията и да ограничат разпространението на пожар в извънредна ситуация на въздействие от пожар.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-2:2005
90.60 Край на периодичен преглед
10.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-2:2005/AC:2014

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1993-1-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-2:2005