Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1993-1-1:2005

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
21.10.2005 г.
27.07.2007 г.

Главна информация

60.60     21.10.2005 г.

март 2028

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

91.010.30     91.080.13  

английски   български  

+AC:2009, A1:2014; AC:2014

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Част 1-1 дава детайлирани правила с широко приложение приложими за стоманени конструкции с общо предназначение. Тяхното използване и някои ограничения за тяхната приложимост са изложени в текста, когато е необходимо. Стандартът не обхваща устойчивост на огън; отделни аспекти на специални видове сгради и строителни съоръжения (напр. мостове, мечти, силози, пилоти или брегови конструкции)

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-1:2000

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-1:2002/A1:2002

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1993-1-1:2002/A2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005
60.60 Публикуван стандарт
21.10.2005 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005/A1:2014

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2005/AC:2014

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1993-1-1:2022

Свързан проект

Въвежда EN 1993-1-1:2005