Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1433:2003/A1:2005

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и при изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
30.09.2005 г.
28.02.2007 г.

Главна информация

60.60     30.09.2005 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

93.080.30  

английски   български  

Преводът на изменението е включен в консолидирано издание на на български език на основния, A1:2005 стандарт.,Презумцията за съотвтствие влиза в сила от 1.1.2006 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1433:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1433:2003/A1:2005
60.60 Публикуван стандарт
30.09.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1433:2002/A1:2005