Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1123-3:2005

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 3: Размери и специални изисквания за вакуумни канализационни системи и канализационни системи в корабостроенето

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: Dimensions and special requirements for vacuum drainage systems and for drainage systems in ship-building
30.09.2005 г.

Главна информация

90.93     13.11.2020 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

23.040.10     23.040.40     23.040.60     47.020.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт специфицира изисквания, размери и допустими отклонения за тръби и свързващи части от надлъжно заварени горещо поцинковани стоманени тръби, със скосен край и муфа, за използване във вакуумни канализационни системи във и извън сгради и за гравитачни и вакуумни канализационни системи в кораби и плаващи крайбрежни конструкции. Тръби и свързващи части съгласно този документ могат също да се използват в централни вакуумни инсталации, във вакуумни смукателни инсталации, в транспортни иннсталации в кораби и други канализационни системи, доколкото средата, която се изхвърля не нарушава аспекти на здравето и безопасността на персонала. Този документ съдържа система за означаване на различните видове тръби и свързващи части за лесна идентификация на всеки компонент.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1123-3:2005
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.11.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1123-3:2004