Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1123-1:2003/A1:2005

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството

Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control
30.09.2005 г.

Главна информация

60.60     30.09.2005 г.

BDS

ТК-83

Европейски стандарт

23.040.10     23.040.40     23.040.60     23.040.05  

английски  

A1:2005,Презумцията за съотвтствие влиза в сила от 1.6.2005 г.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
93/38/EEC

Procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and telecommunications sectors

305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1123-1:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1123-1:2003/A1:2005
60.60 Публикуван стандарт
30.09.2005 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1123-1:1999/A1:2004