Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10311:2005

Присъединителни части за свързване на стоманени тръби и фитинги за пренасяне на вода и други течности на водна основа

Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids
30.09.2005 г.
26.06.2009 г.

Главна информация

90.60     2.12.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.60  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя поредица от методи за свързване на тръби от нисколегирана стомана и стоманени тръби и фитинги за използване с течности на водна основа.
Следните специфични видове съединения са обхванати от този документ: челно заварени съединение, заварен нипел и муфа (или нипелни съединения), пръстени за заваряване, фланцови съединения, съединения с нипел и муфа с уплътнение и механични съединители.
Този европейски стандарт специфицира изисквания за якост и цялост на съединенията и изпитване на съединенията.
Този европейски стандарт не специфицира изискванията за тръбите или фитингите.
Този европейски стандарт е подходящ за съединения предназначени за пренасяне на вода за човешка консумация, след като са били приложени съответните покрития.
Този европейски стандарт не е предназначен за използване в топлопроводни мрежи където се изискват характеристики за повишена температура.
Гъвкави съединения, които позволяват значително ъглово отклонение, както по време, така и след монтирането, и които могат да поемат леко изместване на оста, не са обхванати от този европейски стандарт

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10311:2005
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10311:2005