Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10107:2005

Листове и ленти от анизотропна електротехническа стомана, доставяни след окончателна термообработка

Grain-oriented electrical steel sheet and strip delivered in the fully processed state
30.08.2005 г.
19.03.2013 г.
95.99 Отменен стандарт   19.09.2014 г.

Главна информация

95.99     19.09.2014 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50  

английски   български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт се отнася за лист и лента от анизотропна електротехническа стомана с номинална дебелина от 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm и 0,35 mm; по-специално общи изисквания, магнитни свойства, геометрични характеристики и допустими отклонения и технологични характеристики както и процедурата за контрол.

Този европейски стандарт се прилага за стоманен лист с магнитно ориентирани зърна с текстура на Goss доставен в окончателно отгрято състояние, на листове или рулони и предназначен за изграждане на магнитни вериги.

Материалите са групирани в два класа:

а) материал с конвенционално ориентирано зърно;

b) материал с ориентирано зърно за висока магнитна проницаемост.

Те отговарят на точка C22 на IEC 60404-1:2000.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10107:2000

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10107:2005
95.99 Отменен стандарт
19.09.2014 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10107:2014

Свързан проект

Въвежда EN 10107:2005