Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10080:2005

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения

Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General
30.08.2005 г.
30.05.2007 г.

Главна информация

90.92     28.10.2009 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.15     77.140.60     77.140.65  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ специфицира общите изисквания и дефинициите за експлоатационните характеристики на заваряеми армировъчни стомани, използвани за армиране на стоманобетонни конструкции, доставени като готови продукти под формата на:
- пръти, кангали (горещовалцуван и изтеглен тел) и изправена кангална стомана;
- машинно заварени армировъчни мрежи;
- армировъчни скелети.
1.2 Повърхността на стоманите по този документ имат оребрена, с вдлъбнатини или гладка повърхност.
1.3 Този европейски стандарт не се прилага за:
- незаваряеми армировъчни стомани;
- поцинковани армировъчни стомани;
- армировъчни стомани с епоксидно покритие;
- корозионноустойчиви армировъчни стомани;
- армировъчни стомани за предварително напрягане (виж prEN 10138-1 до 4);
- ленти с вдлъбнатини;
- последваща обработка, напр. рязане или рязане и огъване.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

Отменя и заменя
БДС 9253:1977

Отменя и заменя
БДС ENV 10080:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10080:2005
90.92 Решение за преработване на стандарт
28.10.2009 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 10080 rev:2022

Свързан проект

Въвежда EN 10080:2005