Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10163-3:2005

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Част 3: Профили

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 3: Sections
30.08.2005 г.
22.01.2013 г.

Главна информация

90.93     3.09.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Тази част 3 , в допълнение към част 1 на този европейски стандарт, специфицира изискванията при доставка за състоянието на повърхността на профили, за които се прилагат европейските стандарти, споменати в точка 2, и се прилага за всички повърхности, с изключение на ръбовете.
ЗАБЕЛЕЖКА В този европейски стандарт ъглите на профилите (виж EN 10055) се считат като част от повърхността на профила.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10163-3:1997

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10163-3:2005
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10163-3:2004