Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10163-1:2005

Изисквания за състояние на повърхността при доставка на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Част 1: Общи изисквания

Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements
30.08.2005 г.
18.12.2012 г.

Главна информация

90.93     3.09.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

77.140.50     77.140.70  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира общите изисквания за състоянието на повърхността на горещовалцувани стоманени листове, широкоивична стомана и профили. Той обхваща изискванията за типа, допустимата дълбочина и допустимия размер на повърхностната зона, която се влияе от:
- непоследователност (несъвършенства и дефекти) и
- поправки чрез изстъргване и/или заваряване.
Този европейски стандарт следва да се прилага дотолкова, доколкото не съществуват други изисквания за състоянието на повърхността в съответните стандарти за материали или продукти. Изискванията, установени в съответните стандарти за материали или продукти винаги имат предимство.
Тази част 2 на този европейски стандарт обхваща общите изисквания при доставка за състоянието на повърхността на горещовалцувани стоманени продукти, като:
- листове и широки плочи, виж част 2;
- профили, виж част 3.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС EN 10163-1:1997

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10163-1:2005
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
3.09.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10163-1:2004