Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14530:2005

Въздух на работно място. Определяне на частици, отделяни от дизелови двигатели. Общи изисквания

Workplace atmospheres - Determination of diesel particulate matter - General requirements
30.08.2005 г.

Главна информация

90.93     20.10.2020 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт описва аналитични изисквания за определяне на емисиите от изгорели газове на механични дизелови двигатели във въздуха на работното място. Концентрацията на частици, осреднена за продължителността на вземане на проби се определя от параметрите общо количество въглерод, органичен въглерод и елементарен въглерод. Този европейски стандарт дава възможност на потребителите да определят професионална експозиция на DPM в съответствие с единен подход и да получат пряко сравними резултати. Това е отговорност на потребителите, за да се установи, че са изпълнени изискванията на EN 482 при лабораторни условия. Потенциални процедура, свързани с наслагващи се чувствителности и пречещи вещества, в частност на работните места, посочени в този европейски стандарт, трябва да се счита за частично приложими.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14530:2005
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
20.10.2020 г.

Свързан проект

Въвежда EN 14530:2004