Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1863-2:2005

Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт

Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard
27.07.2005 г.
18.01.2012 г.

Главна информация

90.60     2.12.2017 г.

BDS

ТК-7

Европейски стандарт

81.040.20  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ се отнася за оценяване на съответствието и за производствения контрол на продукти от плоско термично усилено натриево калциево силикатно стъкло, предназначени за използване в строителството.
ЗАБЕЛЕЖКА: За продукти от стъкло, които са снабдени с електрически мрежи или системи, например за алармена сигнализация или подгряване, могат да се приложат и други директиви, като например Нисковолтовата директива.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

Хармонизиран
305/2011

Регламент за строителните продукти

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1863-2:2005
90.60 Край на периодичен преглед
2.12.2017 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1863-2:2005/Поправка 1:2015

Свързан проект

Въвежда EN 1863-2:2004