Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN ISO 5667-19:2005

Качество на водата. Вземане на проби. Част 19: Ръководство за вземане на проби в морски седименти (ISO 5667-19:2004)

Water quality - Sampling - Part 19: Guidance on sampling in marine sediments (ISO 5667-19:2004)
27.07.2005 г.

Главна информация

90.93     14.05.2009 г.

90.00    14.05.2014 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.060.45     13.060.10  

английски  

Поправка в заглавието, обявена в бр. 2/2019 на Официалния бюлетин.

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

ISO 5667-19:2004 предоставя ръководство за вземане на проби от седименти в морски области за анализи на техните физични и химични свойства за целите на мониторинга и оценка на околната среда. Той обхваща стратегията за вземане на проби, изисквания за устройства за вземане на проби, направените наблюдения и получената информация по време на вземането на проби, обработката, пакетирането и съхраняването на пробите от седименти. ISO 5667-19:2004 не предоставя указания за обработка и анализ на данните. ISO 5667-19:2004 не дава указания за вземане на проби от седименти от прясна вода.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2000/60/EC

Рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN ISO 5667-19:2005
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
14.05.2009 г.

Свързан проект

Въвежда EN ISO 5667-19:2004

Въвежда ISO 5667-19:2004