Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 14583:2005

Въздух на работно място. Обемни устройства за вземане на проба от биоаерозоли. Изисквания и методи за изпитване

Workplace atmospheres - Volumetric bioaerosol sampling devices - Requirements and test methods
27.07.2005 г.
95.99 Отменен стандарт   17.02.2022 г.

Главна информация

95.99     17.02.2022 г.

BDS

ТК-15

Европейски стандарт

13.040.30  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този документ определя изисквания и методи за изпитване за определяне на действието на обемни устройства за вземане на проби, използвани за оценка на наличието на биоаерозоли на работното място. За измервания в чисти помещения със самостоятелен санитарен режим е приложим ISO 14698-1.

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС EN 14583:2005
95.99 Отменен стандарт
17.02.2022 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 14583:2022

Свързан проект

Въвежда EN 14583:2004