Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ISO 128-34:2005

Технически чертежи. Общи принципи за изобразяване. Част 34: Изгледи в машиностроителни чертежи

Technical drawings — General principles of presentation — Part 34: Views on mechanical engineering drawings
27.07.2005 г.
95.99 Отменен стандарт   17.11.2020 г.

Главна информация

95.99     17.11.2020 г.

BDS

ЕРГ 2

Международен стандарт

01.100.20  

английски  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

This part of ISO 128 specifies rules for the presentation of views additional to those of ISO 128-30 and applicable
to mechanical engineering drawings that follow the orthographic projection methods specified in ISO 5456-2.
Attention has also been given to reproduction requirements, including those of microcopying according to
ISO 6428.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128:1995

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ISO 128-34:2005
95.99 Отменен стандарт
17.11.2020 г.

СЛЕДВА

ОТМЕНЕН
БДС EN ISO 128-3:2020

Свързан проект

Въвежда ISO 128-34:2001