Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 60335-2-105:2005

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-105: Специфични изисквания за многофункционални душ-кабини (IEC 60335-2-105:2004)

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets
31.05.2005 г.

Главна информация

60.60     31.05.2005 г.

септември 2024

BDS

ТК-6

Европейски стандарт

13.120     97.170     13.12     97.17  

английски  

A1:2008; A11:2010; A2:2020

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този стандарт се отнася за безопасността на електрически многофункционални душ-кабини за битови и подобни цели, обявеното напрежение на които е по-малко от 250 V за еднофазни уреди и 480 V за други уреди. Като цяло този стандарт не взема под внимание използването на уреди от малки деца или хора с психически отклонения, оставени без наблюдение, или игра на малки деца с уреда.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

2006/95/EC

Съоръжения за ниско напрежение

Хармонизиран
2014/35/EU

Електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

Хармонизиран

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005
60.60 Публикуван стандарт
31.05.2005 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A1:2008

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A11:2010

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 60335-2-105:2005/A2:2020

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN IEC 60335-2-105:2022

Свързан проект

Въвежда EN 60335-2-105:2005

Въвежда IEC 60335-2-105:2004 ED1