Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС ENV 1999-1-2:2004

Еврокод 9: Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции за пожар

Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
28.12.2004 г.
95.99 Отменен стандарт   29.05.2009 г.

Главна информация

95.99     29.05.2009 г.

BDS

ТК-56

Предварителен стандарт

13.220.50     91.010.30     91.080.17  

български  

Купи

Отменен

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този предварителен европейски стандарт разглежда проектирането на конструкции от алуминиеви сплави за извънредна ситуация при въздействие от пожар и е предназначен за използване заедно с ENV 1999-1-1:1997 и ENV 1991-2-2:1995. Този европейски предварителен стандарт определя само разликите от или допълненията към проектирането при нормална температура. Този документ обхваща само пасивни методи за огнезащита. Активните методи не са включени. Този предварителен европейски стандарт се прилага за конструкции, за които от съображения за обща пожарна безопасност се изисква да се избегне преждевременно разрушаване при въздействие на пожар (носеща функция).

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1999-1-2:2004
95.99 Отменен стандарт
29.05.2009 г.

СЛЕДВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1999-1-2:2007

Свързан проект

Въвежда ENV 1999-1-2:1998