Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61619:2004

Изолационни течности. Примеси на полихлорирани бифенили (PCB). Метод за определяне чрез капилярна газхроматография (IEC 61619:1997)

Insulating liquids - Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) - Method of determination by capillary column gas chromatography
30.11.2004 г.

Главна информация

60.60     30.11.2004 г.

BDS

ТК-67

Европейски стандарт

29.040.10     13.020.99     17.220.99  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Specifies a method for the determination of polychlorinated biphenyl (PCB) concentration in non-halogenated insulating liquids by high-resolution capillary column gas chromatography using an electron capture detector (ECD). Gives total PCB content; especially useful when a detailed analysis of PCB congeners is necessary.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61619:2004
60.60 Публикуван стандарт
30.11.2004 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61619:1997

Въвежда IEC 61619:1997 ED1