Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1991-1-2:2004

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
20.10.2004 г.

Главна информация

90.60     17.12.2018 г.

BDS

ТК-56

Европейски стандарт

13.220.50     91.010.30  

български  

AC:2009; AC:2012; AC:2013; AC:2017

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Оценяване на въздействията, които се прилагат при проектиране на сгради и строителни съоръжения, за които се изисква да бъдат устойчиви на пожарно въздействие.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС ENV 1991-2-2:2002

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-2:2004
90.60 Край на периодичен преглед
17.12.2018 г.

ПОПРАВКА / ИЗМЕНЕНИЕ

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1991-1-2:2002/AC:2017

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 1991-1-2:2023

Свързан проект

Въвежда EN 1991-1-2:2002