Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 1107-1:2004

Огъваеми хидроизолационни мушами. Част 1: Битумни покривни хидроизолационни мушами. Определяне на стабилността на размерите

Flexible sheets for waterproofing - Part 1: Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of dimensional stability
20.10.2004 г.

Главна информация

90.93     1.07.2019 г.

BDS

ТК-61

Европейски стандарт

91.100.50  

български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира определянето на стабилността на размерите на битумни мушами с гъвкава пластмасова армировка. Мушами, армирани с друга армировка или без армировка, може също да бъдат изпитвани по този стандарт. Той не е приложим за битумни мушами с вътрешно метално фолио или с метално покритие.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ОТМЕНЕН
БДС 3521:1984

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 1107-1:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
1.07.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 1107-1:1999