Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 13123-2:2004

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на експлозия. Изисквания и класификация. Част 2: Изпитване на полигон

Windows, doors, and shutters - Explosion resistance - Requirements and classification - Part 2: Range test
20.08.2004 г.
19.09.2014 г.

Главна информация

90.92     24.07.2020 г.

BDS

ТК-96

Европейски стандарт

13.230     91.060.50  

английски   български  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт определя критериите, на които прозорци, врати и капаци трябва да отговарят за постигането на класификация, когато са подложени на метода за изпитване, описан в EN 13124-2.
Този европейски стандарт се отнася за метод на изпитване срещу взривни вълни, на открито в резултат на силни експлозиви, които могат да бъдат пренасяни на ръка и да се поставят на няколко метра от целта. При такива близки разстояния стойностите на взрива варират. Управлението на измерването на действителния взрив от лицевата страна на образеца за изпитване е трудно, скъпо и неточно.
Този европейски стандарт обхваща само поведението на комплектувана единица включително уплътнението, рамката както се изпитват.
Когато прозорците, вратите и капаците са предназначени за специфични климатични условия, могат да се изискват определени условия на изпитването (виж точка 4).
Той не дава информация за капацитета за съпротивление на експлозия на стената или други съседни структури.

Директиви и Регламенти

Когато стандартът е хармонизиран по дадена директива или регламент, излиза надпис Хармонизиран. Когато не излиза такъв надпис, означава, че стандартът е свързан със/поддържащ съответната директива или регламент.

89/106/EEC

Строителни продукти

305/2011

Регламент за строителните продукти

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 13123-2:2004
90.92 Решение за преработване на стандарт
24.07.2020 г.

СЛЕДВА

ПРОЕКТ
prБДС EN 13123-2 rev:2023

Свързан проект

Въвежда EN 13123-2:2004