Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10301:2004

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни покрития за намаляване на триенето при транспортиране на непредизвикващ корозия газ

Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas
20.08.2004 г.

Главна информация

90.93     11.02.2016 г.

90.00    11.02.2021 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60     75.180.10  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Този европейски стандарт специфицира изискванията за прилагане и методите за изпитване на епоксидни бои, положени в течно състояние по вътрешната повърхност, за намаляване на триенето, на тръби и фитинги за тръбопроводи за пренос на некорозивен газ.
Други бои или системи за боядисване не са изключени, при условие, че те съответстват на изискванията, дадени в този стандарт.
Покритието се състои от един слой от течния продукт, обикновено нанесен върху абразивно почистена стоманена повърхност чрез пръскане без въздух или обикновена техника за пръскане. Полагане с четка може да се използва само за поправки.
Покритията, квалифицирани съгласно този стандарт, се считат за пригодни за работни температури между - 20 °C и + 110 °C.
В този европейски стандарт, терминът "компонент" се използва за тръби и фитинги.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10301:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
11.02.2016 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10301:2003