Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 10310:2004

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни и външни прахови покрития от полиамид

Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Internal and external polyamide powder based coatings
20.08.2004 г.

Главна информация

90.93     13.06.2019 г.

BDS

ТК-17

Европейски стандарт

23.040.99     25.220.60  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Целта на този стандарт е да определи вътрешни и/или външни покрития от полиамидни пудри, полагани чрез потопяване във втечнен пласт или чрез пръскане, или чрез ротационно покритие. Тези покрития за предназначени за защита на външни и вътрешни повърхности на стоманени тръби и техните фитинги (компоненти), използвани като компоненти на тръбопроводи. Този стандарт може да се прилага за допълнителни елементи (като клапани, помпи, екрани и др.)
Този вид покрития се използват за защита на подземни, подводни или надземни тръбопроводи, пренасящи флуиди при работни температура между 0 °C и + 60 °C. Други експлоатационни температури може да се използват след споразумение между клиента и полагащия покритието.
Покритията, обхванати от този стандарт за приложими за надлъжно или спирално заварени стоманени тръби и за безшевни стоманени тръби и техните фитинги, използвани за изграждане на тръбопроводи, пренасящи течности.
Вътрешните покрития на тръби за транспортиране на вода, предназначена за човешка консумация, не трябва да влияят на качеството на водата до такава степен, че тя да не съответства на изискванията на регламентите на EU и EFTA.
За тази цел, трябва да се прави позоваване на съответните национални регулации и стандарти, въвеждащи EN стандарти, когато са налични, занимаващи се с влиянието на материалите върху качеството на водата, както и изискванията за покритията.

Жизнен цикъл

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 10310:2004
90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт
13.06.2019 г.

Свързан проект

Въвежда EN 10310:2003