Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

БДС EN 61478:2003/A1:2004

Работа под напрежение. Стълби от изолационен материал (IEC 61478:2001/A1:2003, с промени)

Live working - Ladders of insulating material
30.07.2004 г.

Главна информация

60.60     30.07.2004 г.

BDS

ТК-79

Европейски стандарт

13.260     29.240     29.260.99     13.26     29.240.20  

английски  

Купи

Действащ

Език, на който желаете да получите документа

Обект и област на приложение

Is applicable to fully insulating spliced or hook ladders with extension or having a combination of insulating and conductive sections and used for live working on a.c. or d.c. electrical installations at 1 000 V and above for a.c. and 1 500 V and above for d.c. This standard concerns only ladders made of synthetic material. These ladders are used, to provide access, generally on overhead line structures and to facilitate live working, either hot stick, barehanded or a combination of both.

Жизнен цикъл

ПРЕДИ ТОВА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61478:2003

СЕГА

ДЕЙСТВАЩ
БДС EN 61478:2003/A1:2004
60.60 Публикуван стандарт
30.07.2004 г.

Свързан проект

Въвежда EN 61478:2001/A1:2003

Въвежда IEC 61478:2001/AMD1:2003 ED1